Polityka prywatności oraz plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://kucharenka.pl/. Administratorem strony jest Klaudia Leszczyńska, zamieszkała pod adresem: ul. Dąbska 18K/29, 31-572 Kraków. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kucharenka.pl@gmail.com

 §1 

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, pojęcia zapisane wielką literą przyjmują znaczenia nadane im poniżej:

Administrator – Klaudia Leszczyńska, zamieszkała pod adresem: ul. Dąbska 18K/29, 31-572 Kraków

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: http://kucharenka.pl/.

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz; w przypadku formularza newslettera – do przetwarzania danych (imię i adres e-mail) w celu wysyłania newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Nie udostępnia on przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Dane osobowe podawane przez Użytkownika są przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub przez czas prowadzenia przeze mnie bloga kucharenka.pl i wysyłania newslettera.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Home.pl SA, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS: 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu
 • UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, służącego do przesyłania newslettera

§ 3

Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • komentarze Disqus – dodając komentarz na Stronie, przekazujesz swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Strona przestanie istnieć. Do systemu Disqus dane Użytkownika trafiają na podstawie umowy Użytkownika zawartej z firmą Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje firma Disqus. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będzie dostępna publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu.
 • kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
 • afiliacja – na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą  wystąpić pliki cookies następujących firm: Convertiser, Ceneo, Mailer Lite, Webe Partners, Hurom.
 • Facebook Pixel. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi mogę kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook dotyczące bloga kucharenka.pl

§ 4

Newsletter

 1. Za pośrednictwem Strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z aktywnością Administratora w Internecie. W celu przesyłania newslettera, dane Użytkownika są przetwarzane w następującym zakresie: imię i adres e-mail.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku wysyłki newslettera jest umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną, której zawarcie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu newslettera warunkującą zapis na newsletter. Regulamin przewiduje możliwości rezygnacji z newslettera.
 3. Dane przetwarzane w związku z wysyłką newslettera przetwarzane są przez czas obowiązywania umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną. Rezygnacja z newslettera równoznaczna z rozwiązaniem umowy powoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy Administratora.

§ 5

Kontakt mailowy

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem udostępnionego przez niego na Stronie adresu poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, może on w treści wiadomości przekazać Administratorowi także inne dane osobowe.  W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda dorozumiana poprzez zainicjowanie przez niego kontaktu. Dane osobowe Użytkownika przekazywane Administratorowi w ramach kontaktu mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika.

§ 6

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
(Visited 651 times, 1 visits today)